REKORDY: Veľký EKO ATLAS predstavil našu planétu, ktorá je pokrytá odpadom

   

BANSKÁ BYSTRICA 2. 5. 2017 – Počas akcie EKODEŇ – Používaj hlavu sa v nákupnom centre EURÓPA v Banskej Bystrici sa uskutočnilo zaujímavé podujatie. Na prízemii v centre budovy v stánkoch ponúkali tovar a výrobky s prívlastkom EKO, uskutočnili sa workshopy súvisiace s ekológiou a udržateľnosťou života na zemi.

Pre žiakov z Banskej Bystrice pripravili organizátori RESONANCE spol. s r.o. a Regenerácia generácie, o.z. eko-rekord. Ten spočíval vo vytvorení mapy sveta. Jednotlivé kontinenty pokryli odpadom, ktorí produkujú domácnosti – obaly z pet fliaš, pracích prostriedkov, fólií, plechovíc z nápojov a pod. Jednotlivé kusy prilepili na obojstranné pásky, použili aj lepidlo pomocou pištolového dávkovača.

Počas prestávok sa uskutočnili prednášky o tom, ako vzniká odpad a aké sú jeho následky na životné prostredie, tiež ako sa máme správne ekologicky chovať. Po nalepení odpadu na jednotlivé dielce mapy spojili do jedného celku, ktorý umiestnili na stojan. Plochy vyplnené odpadom vytvorili jednotlivé kontinenty sveta. Celková plocha diela bola presne 15 m2. EKOMAPA sa tak stala symbol toho, ako naša Zem v súčastnosti vyzerá. Lebo len my sami sme zodpovední za tento stav, lebo len my svojim správaním k tomu prispievame. Hodnota 15 m2 bola základnou jednotkou pre ustanovujúci rekord, za ktorý organizátori podujatia EKODEŇ – Používaj hlavu prevzali certifikát z Knihy slovenských rekordov.

Akciu moderoval Gregor Mareš, ktorý viedol aj podnetnú talskhow so zaujímavými hosťami, ktorí hovorili na tému ekológia a priblížili účastníkom podujatia typy ako môžu ľudia sami prispieť k zlepšeniu životného vo svojom bydlisku či blízkom okolí.