KULTÚRA: Festival Musica sacra v Nitre

NITRA 20. 6. 2017 –  Slovensko  maďarské zoskupenie Ad Libitum dňa 29. júna 2017 uvedie v rámci festivalu diela A. Diabelliho, J. S. Bacha, A. Panserona, F. Liszta, G. Mahlera, J. Masseneta, F. Farkasa, M. Nováka, ale i diela súčasných mladých slovenských skladateľov Martina Jánošíka  a Ľuboša Bernátha. Súbor v zložení: Ildikó Szakács – soprán, András Tallián – husle, Peter Kazán – klarinet, Ibolya Nagy – violončelo a Eszter Beáta Gincsai – klavír interpretuje hudbu majstrov klasicizmu a romantizmu, doplnenú o diela baroka a tiež ponúka široký výber z tvorby 20. storočia s osobitným zreteľom na tvorbu súčasných maďarských, slovenských a českých skladateľov.

Vokálne mužské teleso GENTLEMEN SINGERS (Česko) sa predstaví nitrianskemu publiku v nedeľu 2. júla 2017 a v ich podaní si budú môcť poslucháči vypočuť v programe „EVOKACE“ diela barokových skladateľov, ale i tradičný chorál zo 14. storočia Svatý Václave a a capellové vokálne skladby z 20. storočia. Jeden kontratenor – Filip Dámec, traja tenoristi – Libor Komárek, Radek Mach a Filip Tesař, dvaja barytonisti – Aleš Malý a Martin Struna, dvaja speváci – basisti – Václav Kovář a Richard Uhlíř (zároveň aj umelecký vedúci súboru) tvoria jedinečné mužské okteto, ktoré  je víťazom mnohých medzinárodných súťaží a pravidelným účastníkom významných festivalov od USA až po Južnú Kóreu.

Tohtoročný festival Musica sacra sa koná vďaka finančnej podpore Mesta Nitry, Fondu na podporu umenia a Nitrianskeho  samosprávneho kraja, spoluusporiadateľskému  podielu Biskupského úradu v Nitre – Farnosť Dolné Mesto,  ako i   podpore všetkých mediálnych partnerov. Vstup na všetky koncerty je voľný. Aj v tomto roku čakajú návštevníkov tohtoročného festivalu neopakovateľné umelecké zážitky, umocnené chrámovým prostredím a  naplnia ich vnútro pokojom a radosťou.

(Ľudmila Bratová)